Cam balkon

-Cam balkon sistemlərinin yıqılmasında qalınıqı 8-10 mm olan şəffaf və rəngli  möhkəmlənmiş(temperlənmiş)şüşüələrdən istifadə olunur.

-Adi şüşədən fərqli olaraq,temperlənmiş şüşənin əyilmə gücü  250 Mpa olur.

-Cam balkon sistemində istifadə olunan temperlənmiş şüşənin adi(çiy)şüşədən fərqi ondadır ki adi şüşədən 8-10 dəfə nisbətində zərbəyə davamlıdır.

-istəsəniz belə temperli şüşəni adi şüşəyə nisbətən çox çətinliklə sındıra bilərsiniz.Sınan zaman isə şüşə qırıntıları insana xəsarət yetirməz.

-Cam balkon sistemində istifadə olunan roliklər və plasmas qapaqlar möhkəm plastik kütlədən hazırlanıb.500-800kq yük çəkmə qvvəsinə malikdir.

-Cam balkon sisteminin açılması bir və ya iki tərəfə mümkündür. Bu müştərinin (sifarişçinin) istəyindən və eyvanın formasından aslıdır.

-İstənilən formalı balkonlarda Cambalkon quraşdırmaq mümkündür (düz, Г-,П-şəkilli, oval və mürəkkəb formalı).

-Cam balkon sistemində şüşə çeşidləri var:şəffaf,qəhvəyi,qara,yaşıl və istəyinizə görə dekorlu laminalı sifariş edə bilərsiniz.

-Şüşənin aliminuma bərkidilməsində istifadə olunan SOLDAR BELGİUM germetikasının bərkitmə gücü -45 dən + 75 dərəcəyə dək öz xüsusiyyətini saxlayır.

-Cambalkon güclü külək yükünə (240 kq / kv m qədər) tab gətirir.

-Cambalkon sistemi səs izolyasiyasına malikdir(15-20dB).

-Cambalkon sistemində istifadə olunan materiallar ekstruzyon alminium,möhkəmləndirilmiş plastik kütlə və galvaniz paslanmaz metaldan istifadə olunduquna görə sitem istənilən hava şəraitinə dayanıqlıdır.

SAS GLASS olaraq şirkətimiz həmişə sistemlərin çox çeşidliliyi ilə fərqlənir. Sürməli sistem bunlardan biridir.Sürməli sistemlər də iki çeşiddə olur:kəndarlı və kəndarsız.Sistemlərimizdə 8mm və 10mm şüşədən istifadə olunur,maksimum hündürlük çöl məkanlarda 2.8 m, iç məkanlarda 3.2 m  olur.Texnik xüsusiyyətlərinə görə çöl məkanlarda adətən kəndarlı sistemdən istifadə olunur.Sistemin 1m2 ağırlığı 25-30 kq dır.Qanadlar reyslər üzərində düz xətli irəli və geri hərəkət etdiyinə görə istənilən pərdə sistemini istifadə etmək uyqundur.Kəndarlı sürməli sistem 100% su buraxmama qabilyyətinə malikdir.